Usługi minikoparką

Dane: Maksymalna głębokość kopania 2,4 m
Maksymalna wysokość wysięgu 3,7 m
Wysokość przeładunku 2,7 m
Szerokość 98 cm – 1300 cm
koparka
– wykopy pod fundamenty,
– wykopy pod ogrodzenia,
– wywożenie gruzu z wnętrza budynku,
– niwelacje terenu, skarpowanie,
– korytowanie
– drenaże i odwodnienia,
– wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe,
– wykopy pod wodę, prąd, kable, światłowody,